Fotoreportages

Op deze pagina komen fotoreportages te staan van ons treinstel in actie. Foto’s insturen kan ook. Mail deze dan, voorzien van goede beschrijvingen, naar ons mailadres info@mat64.nl. De Stichting behoudt het recht van publicatie af te zien. Uiteraard blijven de foto’s uw eigendom en er zal aan een verzoek tot verwijdering altijd gehoor gegeven worden.