Donateurs

De Stichting Mat. '64 heeft als doel Plan V 904 te bewaren en zet zich sterk in om dit treinstel rijvaardig te houden. Plan V treinstel 904 behoort toe aan de serie V10.

Als stichting willen wij gaan proberen om het treinstel zoveel mogelijk in de oude staat te brengen. In een later stadium zal worden onderzocht of het originele interieur weer teruggeplaatst kan worden. Voor alsnog gaan we ons eerst richten om het treinstel te stallen en om het treinstel te laten keuren. Daarna kan het stel voor ritten worden ingezet zoals afscheidsritten, jubileumritten, donateurs ritten en vele andere mogelijkheden.

Om dit alles mogelijk te maken is de stichting mede afhankelijk van uw donatie. Wij willen het stel behoeden van de sloop en het stel een nieuw leven geven als museumtreinstel. U kunt donateur worden door minimaal 25 Euro over te maken op rekening NL 23 INGB 066 968 8479 ter name van Stichting Mat64 te Hoofddorp onder vermelding van .

Voor een goede verwerking in de boekhouding hebben wij de volgende gegevens van U nodig:

- naam
- adres
- postcode en woonplaats
- telefoonnummer
- emailadres
- rekeningnummer

Deze gegevens kunt U mailen naar info@mat64.nl. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen onder geen beding aan derden worden verstrekt.

Namens het bestuur en medewerkers alvast hartelijk bedankt voor uw steun!!