Donateurs

De Stichting Mat’64 heeft als doel treinstel 904 te bewaren voor het nageslacht. Als stichting willen we treinstel 904 in bedrijfsvaardige staat houden. Hiervoor is het nodig dat er op gezette tijden onderhoud plaatsvind door een erkende werkplaats.

Om dit alles mogelijk te maken is de stichting mede afhankelijk van donaties. U kunt donateur worden door minimaal 25 Euro over te maken op rekening NL 23 INGB 066 968 8479 ter name van Stichting Mat64 te Hoofddorp onder vermelding van .

Voor een goede verwerking in de boekhouding hebben wij de volgende gegevens van U nodig:

- naam
- adres
- postcode en woonplaats
- telefoonnummer
- emailadres
- rekeningnummer

Deze gegevens kunt U mailen naar info@mat64.nl. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen onder geen beding aan derden worden verstrekt.

Namens het bestuur en medewerkers alvast hartelijk bedankt voor uw steun!